KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Zoznam zamestnancov

Učitelia spoločenskovedných a jazykovedných predmetov

Meno Vyučuje Triednictvo
 Mgr. Jana Dubrovčáková ANJ   
PhDr. Katarína Kovaľová ANJ, OKA, SJL  I. MAS
PaedDr. Slavomíra Kušnírová  ANJ  I. B/ZA
 Mgr. Eugénia Peťurová SJL   II. A/ZA
Mgr. Gizela Rešetárová   OBN, SJL  II. B/ZA
Mgr. Slávka Stahovcová ANJ III. B/ZA 
Mgr. Mária Šoltésová  LAT, LJO  
 Mgr. Martina Tlachová ANJ   I. A/ZA 

Učitelia matematicko-prírodovedných predmetov

Učiteľ  Vyučuje  Triednictvo
RNDr. Agáta Marinčáková MAT, INF, FYZ  II. MAS
RNDr. Dana Lišková MAT, FYZ  
RNDr. Marcela Vladimírová, PhD. CHE, FYZ, ZRL IV. B/ZA

Učitelia telovýchovných predmetov 

Učiteľ  Vyučuje  Triednictvo
Mgr. Michal Antol
TSV, TEV, KPV, RRC
 IV. MAS
Mgr. Jana Cigánková TSV, TEV III. MAS 

 

Učitelia odborných predmetov 

Učiteľ 
Vyučuje 
Triednictvo 
Mgr. Lenka Áronová Fedoreňková
ZOE, OAZ, KCC, VOI
 I.A ZZ-PKŠ/V
PhDr. Lenka Birková
ZOE, OAZ

I.B ZZ-PKŠ/V

PhDr. Miriam Bӧszӧrményiová
ZOE, OAZ, KCC, VOI
II. B/ZA-PKŠ/V 
PhDr. Silvia Danková, PhD.
ZOE, PYJ, AZD, OAZ, ZDR, PPS, SAA 
II. DVS 
PhDr. Ingrid Čigášová
ZOE, AZD, PYJ, OAZ, KCC, OSE
IV. A/ZA
Mgr. Gabriela Gavulová
MAZ, FYT, 
 
Mgr. Michaela Helmeczyová
 PPS, OAZ
I.A/ZA-PKŠ/V 
PhDr. Ivana Ivanová
KCC,  ZKC, ZOE, KOA, PWO
 
Mgr. Iveta Kočerginová
OAZ, PYJ , ZOE, PPS, SNO, SAA
I. B/SA/V
Mgr. Iveta Kavuličová
  ZOE, SNO, OAZ, SAA
 I. A/SA/V
PhDr. Mária Kovalčíková
KCC, PPS, OTY, OAZ, CGO
 II. ZZ/PKŠ
MUDr. Alena Kolárovská ZKC, ANF, VNL  
Mgr. Stanislava Kuželová
MAZ, MFB, FYT, KIT, FDL, KIV, KIG
 
Mgr. Iveta Kvokačková
FKC, FDL, EFT 
II. DFT 
Mgr. Jana Legárdová
ZOE,  OAZ, AZD, PYJ, KCC, OSE 
 III. A/ZA
Mgr. Lenka Matušková
OAZ, GOS, PWO, OTY, PBK, KCC
I. B/ZA-PKŠ/V
Mgr. Janka Merganičová
OAZ, SNO, PSS
 
PhDr. Iveta Mochnacká
INO,  OAZ, NEO, PPS, ORZ,  OPF, KCC, ZOE 

    III. DVS

PhDr. Alena Moudrá
FKC, KIC, MAZ, KIT, KIN, KLP, KIP
I. DFT
PhDr. Mária Pituchová
 ZOE, OAZ, ZET, OSE, KCC
I. DVS
PhDr. Denisa Šimko
FYT, MAZ, KIT, KIC, KIN, FKC, PYJ 
III. DFT
PaedDr. Dáša Šusterová
OAZ, PYJ, ZOE, AZD
II. A/ZA-PKŠ/V

 Výchovná poradkyňa

Mgr. Stanislava Kuželová - konzultačné hodiny: Pondelok 11,00 - 13,00 hod.

výchovné poradenstvo poskytuje v konzutlačnej miestnosti č. 30

Mgr. Lenka Mikulová - školský psychológ

    poskytuje psychologické poradenstvo v konzultačnej mestnosti č. 30

     Pondelok: 7,30 - 10,50 hod. a 11,35 - 17,55 hod.

     Streda: párny týždeň: 12,00 - 15,00 hod.

                nepárny týždeň: 7,00 - 11,30 hod.

     Piatok: 7,30 - 8,00 hod. a 9,40 - 15,30 hod.

Technicko-hospodárski zamestnanci

 • Ing. Monika Štefaničová
 • Mgr. Renáta Terebesiová
 • Ing. Iveta Kovalčíková
 • Mgr. Erika Dirdová 
 • Mgr. Jaroslava Kristanová
 • PaedDr. PhDr. Edvin Berger, JCD - knihovník

Prevádzkoví zamestnanci

 • Gabriela Brejchová
 • Danka Forraiová
 • Peter Tomko
 • Miroslav Hudák
 • Anna Furinová
 • Lýdia Sedlická
 • Marta Tóthová