KONTAKT

Adresa:

Stredná zdravotnícka škola,

Kukučínova 40,

041 37 Košice

Sekretariát školy:

055 / 622 1216 (telefón aj fax)

055 / 623 4418

Email:

szskosice@kukucinka.sk

 

Viac kontaktov ..

27. okt. 2014 - Administrator Systemu
15. dec. 2014 - Administrator Systemu

Výzvy

Dátum zverejnenia

NÁZOV VÝZVY

 PRÍLOHY
23.4. 2018 

 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou – nie bežne dostupný tovar -   podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2016 Z.z.

 „Nábytok do chemického laboratória“ CPV: 39180000-7 Laboratórny nábytok

 

18.09.2018  

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice v mesiaci september zadáva zákazku-nie

bežne dostupné stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy školy“.

Potrebné podklady (výkaz výmer, návrh ZOD) pre účasť na verejnom obstarávaní sú k dispozícii

na vyžiadanie u ekonómky školy do 24.09.2018.

 Výzva (pdf)
     
 12. 3. 2019  

Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice plánuje v mesiacoch marec 2019 zadať zákazku s nízkou hodnotou– „Spracovanie komplexnej účtovnej agendy“.

 Výzva

Zmluva

     

 

9. mar. 2018 - Lenka Štuťáková